Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture


Παρακολουθήστε το βίντεο παρουσίασης του Αγρο-Κύκλου σε σύντομη και εκτενή εκδοχή.

Placeholder Picture

Περιγραφή


Κυκλική οικονομία στην αγροτική παραγωγή: ο κύκλος της θρέψης μεταξύ φυτών, ψαριών και εντόμων ως νέο σύστημα παραγωγής τροφής με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα (Αγρο-Κύκλος)

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» / Άξονας Προτεραιότητας 3 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ»
Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο (https://prasinotameio.gr)
Προϋπολογισμός έργου: 199991 €
Φορέας: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Επιστημονική Υπεύθυνη: Ευθυμία Λεβίζου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
2023-2025

Ο Αγρο-κύκλος εστιάζει την πολύ-επίπεδη έννοια της κυκλικής οικονομίας στην πρωτογενή παραγωγή, εφαρμόζοντας ένα πρωτοποριακό κυκλικό τρι-τροφικό μοντέλο που περιλαμβάνει τρία είδη οργανισμών (φυτά, ψάρια και έντομα) που το ένα τρέφει το άλλο. Σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης πλούσιων σε θρεπτικά υλικών που έως τώρα θεωρούνται απόβλητα. Εντασσόμενα στο κύκλο της θρέψης, τα υπολείμματα ή παραπροϊόντα του μεταβολισμού του ενός οργανισμού θα αποτελέσουν τροφή για τον επόμενο, μετατρεπόμενα από απόβλητα σε πόρο.

Οι στόχοι του έργου εκτείνονται σε δύο κατευθύνσεις: α) δημιουργία νέας γνώσης με την έρευνα πάνω στην εφαρμογή του κυκλικού συστήματος παραγωγής, η πληρότητα της οποίας θα αποτελέσει και τον οδικό χάρτη για την εισαγωγή του στον πρωτογενή τομέα και β) μεταφορά γνώσης/τεχνογνωσίας, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση παραγωγών, επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και πολιτών για το νέο μοντέλο που είναι αντίθετο με το εφαρμοζόμενο γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης.Η ολοκλήρωση της υδατοκαλλιέργειας, της ενυδρειοπονίας και της εκτροφής εντόμων στο κυκλικό τρι-τροφικό σύστημα αγροτικής παραγωγής θα οδηγήσει σε μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης θρεπτικών, νερού και ενέργειας, ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα.

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα, παράλληλα με την εφαρμογή της αρχής «τίποτα δεν απορρίπτεται-όλα επαναχρησιμοποιούνται» για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων αλλά και ψαριών, περιλαμβάνονται και: α) η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την απόρριψη αποβλήτων (σοβαρό πρόβλημα σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες είτε υδατοκαλλιεργειών ή θερμοκηπιακών προϊόντων), β) η εξοικονόμηση περιβαλλοντικών πόρων, κυρίως νερού, που είναι το συνεκτικό στοιχείο των παράλληλων καλλιεργειών λαχανικών/ψαριών (μεταφέροντας πολύτιμα θρεπτικά συστατικά), γ) μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων/ προώθηση οργανικών προϊόντων θρέψης.

Περίληψη των πτυχών του Αγροκύκλου παρατίθεται σε βιντεοσκοπημένο υλικό σε σύντομη και εκτενή εκδοχή.

Ερευνητική ομάδα


Placeholder Picture

Έφη Λεβίζου, Επιστημονική Υπεύθυνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Placeholder Picture

Χρήστος Αθανασίου, Καθηγητής Εντομολογίας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Placeholder Picture

Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης. Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Placeholder Picture

Νικόλαος Κατσούλας, Καθηγητής Γεωργικών Κατασκευών – Θερμοκηπίων, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Placeholder Picture

Κωνσταντίνος Κορμάς, Καθηγητής Μικροβιακής Οικολογίας Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Placeholder Picture

Έλενα Μεντέ, Καθηγήτρια Φυσιολογίας Θρέψης Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών, Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δράσεις διάχυσης- 25/9/2023 Επισκέπτες ερευνητές στις εγκαταστάσεις του Αγρο-κύκλου 
Επίσκεψη στις 25/9/23 Καθηγητών από την Τουρκία και Ρουμανία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Οι Καθηγητές ξεναγήθηκαν στο πιλοτικό θερμοκήπιο και στη μονάδα εκτροφής εντόμων και τους παρουσιάστηκαν με λεπτομέρειες οι στόχοι, ο σχεδιασμός και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Αγρο-κύκλου.

- 27-29/9/2023 Ομιλία της  Έφης Λεβίζου στο διεθνές συνέδριο Retaste 
Ομιλία της Επιστημονικής Υπευθύνου του Αγρο-κύκλου Έφης Λεβίζου στο διεθνές συνέδριο Retaste: Rethink Food Resources, Losses, and Waste -Third International Conference, που διεξήχθη στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο (27-29/9/23). Στην ομιλία με τίτλο «Circular economy in agricultural production: the cycle of nutrition between plants, fish and insects as a new system of food production with low environmental footprint» παρουσιάστηκε το έργο, και ειδικότερα η αναγκαιότητα του, οι στόχοι, ο σχεδιασμός και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας!

Επικοινωνία


- Αν. Καθ. Έφη Λεβίζου: elevizou(at)uth.gr

Ακολουθήστε τα νέα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Instagram QR

Placeholder Picture


Ή επισκεφτείτε μας (School of Agricultural Sciences, University of Thessaly)

2yu
html embed google map


© 2021 University of Thessaly. All rights reserved.

go to top